Bergstaulen

Setersesongen er avsluttet for 2021

håper vi sees igjen i 2022

Folk og fe har flyttet tilbake hjem og du kan nå møte oss ved Stordalen Gardsbruk.