Bergstaulen

Setersesongen er avsluttet for 2022

No er hausten kome, tidleg i år og geitene flytter heim i dag.

Her ventar bukkane veldig på dei, og gler seg te damebesøk.

Så bronbukk lukta er stram og tydeleg.

Utsalget stenger og, da folk og fe høyrer ihop.